Privacy beleid Symbool Ontwikkelingsprocessen©

Het is onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen indien u met ons samenwerkt. Voor het gebruik van cookies ter verbetering van de website verwijzen wij u graag naar ons cookie beleid.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Symbool Ontwikkelingsprocessen, hierna te noemen Symbool. Symbool is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid van Symbool te accepteren. Symbool respecteert de privacy van alle gebruikers van  haar relaties conform de AVG wetgeving en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Symbool verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten van Symbool, en/of omdat u deze bij het invullen van een contact-, intake-, of bestelformulier op de website aan Symbool verstrekt. Symbool kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en hoogst genoten opleiding.

Waarvoor Symbool gegevens nodig heeft

Symbool verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Tevens voor het uitvoeren van wettelijke bepalingen en het kunnen uitvoeren van facturatie en levering van onze diensten. Daarnaast kan Symbool overige persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching, trainingen en overige dienstverlening.

Hoe lang Symbool gegevens bewaart

Symbool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of welke overeenkomstig een met u gesloten overeenkomst van opdracht noodzakelijk zijn. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, tenzij u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Delen met anderen

Symbool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@symbool.com. Symbool zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Symbool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Symbool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Symbool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Symbool op via info@symbool.com. De domeinnamen www.symbool.com en www.dienstbaarleiderschap.nl zijn websites van Symbool Ontwikkelingsprocessen.

U kunt ons als volgt bereiken:

Postadres:                     Postbus 4197

Postcode:                       7320 AD Apeldoorn

Telefoon:                       055 – 522 1165

E-mailadres:                 info@symbool.com

Vestigingsadres:       Loseweg 244, Apeldoorn

Handelsregister Kvk:  08084195

De websites symbool.com, dienstbaarleiderschap.nl en de naamvoering Symbool en Dienstbaar Leiderschap maken deel uit van Symbool Ontwikkelingsprocessen. Voor alle onderdelen gelden dezelfde algemene voorwaarden, privacy- en cookie beleid.

Versie 1.0. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24.05.2018.